ESBO STADSTEATER
P.B. 10665
02070 ESBO STAD
Byrå tel +358-9-439 3550
Biljetter tel +358-9-439 
3388
Fax +358-9-467 550
info(at)espoonteatteri.fi

Besöksadress:
Norrskensvägen 8, Hagalund
(Esbo)

Teaterchef Joachim Thibblin
+358-9-4393 5516
+358-400-515-150
joachim-thibblin (at)
espoonteatteri.fi

Ekonomichef Ulla Hämäläinen
+358-9-4393 5515
+358-50-300 1600
ulla.hamalainen (at)
espoonteatteri.fi

Producent Marianna Nurmi
+358-9-4393 5514
+358-45-657 6869
marianna.nurmi (at)
espoonteatteri.fi

Marknadsföringschef 
Marika Agarth
+358-9-4393 5512
+358-50-598 4331
marika.agarth (at)
espoonteatteri.fi

 

 

Svenska gästföreställningar hittar du i vänstra spalten

ESBO STADSTEATER
Finlands Internationella Teater

Esbo Stadsteater (fram till 31.12.1999 Esbo Teater) är en professionell teater som grundades år 1988. Repertoaren består av egna produktioner samt inhemska och utländska gästföreställningar. Antalet egna produktioner är 2-3 per år och de genomförs i huvudsak med hjälp av frilanskonstnärer inom teaterbranschen. Teatern finns i Hagalund, ungefär 10-15 minuters bilfärd från Helsingfors centrum.

Två salar
Teatern har två salar som båda har plats för en publik på cirka 300 personer. Salen i det gamla tryckeriet (Norrskenshallen) används för teaterns egna produktioner. I anknytning till salen finns också kaféet Sakari som är både pauskafé och estrad för mindre föreställningar. Kafélokalen hyrs också ut till utomstående. Den andra teatersalen (Louhisalen) finns i Esbo kulturcentrum och används för gästföreställningar. Under 2010-talet byggs en ny teaterbyggnad, vilket ger Esbo stadsteater möjlighet att fördjupa och bredda sitt utbud.

Konstnärliga linje
För teaterns konstnärliga linje ansvarar teaterchefen. Sedan år 2014 har posten innehafts av Joachim Thibblin. Den konstnärliga linjen är ambitiös och klar: utmanande, innehållsmässigt högklassiga egna produktioner av allt från klassiker till internationella och inhemska nyheter. De senaste åren har så gott som alla inhemska pjäser som satts upp av Esbo Stadsteater varit uruppföranden.

Nationellt och internationellt framstående föreställningar
Ett urval nationellt och internationellt framstående föreställningar inbjuds att gästspela på teatern. Under sin historia har Esbo Stadsteater sett gästspel från alla världsdelar. Bland gästerna under senare år räknas Mummenschanz, Schweiz; Riksteatern, Sverige; Le Cirque de la Licorne, Frankrike; Circus Ronaldo, Belgien; Familie Flöz, Tyskland; Avner the Eccentric, USA; Leo Bassi, Spanien; POS-teatret, Norge; Spymonkey, Storbritannien; Rude Mechs, USA; Jan Lauwers & Needcompany, Belgien; Compagnie Philippe Genty, Frankrike; Theatre Kassys, Nederländerna; Companhia do Chapitô, Portugal; Théâtre des Bouffes du Nord (Peter Brook), Frankrike; Tricicle, Spanien; Teatrul National Radu Stanca, Rumänien; Béla Pintér & Company, Ungern.

Den mest internationella teatern i Finland
Esbo Stadsteater är den mest internationella teatern i Finland och också känd som Finlands Internationella Teater. Antalet utländska gästproduktioner per år är för närvarande cirka 10, med ett föreställningsantal på cirka 50. Ungefär lika många finländska gästföreställningar ordnas också varje år. Det totala antalet föreställningar per år ligger kring 170 och antalet besökare är ungefär 30 000. Teatern har en personal på tolv fast anställda, men löner och arvoden har årligen utbetalats till drygt hundra personer.

Administration
Esbo Stadsteater drivs av Esbo Stadsteaterstiftelse. I stiftelsen finns representanter för både Esbo stad och teaterns garantiförening. Stiftelsen styrs av en delegation med en mandatperiod på fyra år. Styrelsen representeras och dess ärenden sköts av en styrelse som tillsätts för två år åt gången. I styrelsen finns även teaterns personal representerad. Styrelseordförande är Olli Männikkö.

Finansiering
Teaterverksamheten finansieras av Finska staten och Esbo stad. Årsbudgeten ligger kring 1,8 miljoner euro. Staden står för ungefär 55 % av kostnaderna medan staten bidrar med 20 %. Teatern drar själv in resterande 25 %.